zaterdag,
24 augustus 2019
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Hyperglycemische ontregeling

De oorzaak

Schijnbare ontregeling:
 • incorrecte meting
 • verkeerde strips, verlopen strips, te weinig bloed, ongewassen handen etc.
Echte ontregeling:
 • incorrecte toediening van insuline
 • kapotte pen, verkeerde bediening van de pen, spuitinfiltraten etc.
 • infectieziekten, ontstekingsprocessen, braken, CV ziekten zoals hartinfarct
 • corticosteroiden
Wat is het beleid bij een ernstige acute hyperglycemische ontregeling?


 1. Onderzoek de patiënt om achter de oorzaak te komen (infect, hartinfarct etc..)
 2. Iedere 2 uur de bloedglucose meten.
 3. Snelwerkend insuline-analoog (Apidra, Humalog, Novorapid) bijspuiten tot de waarde < 15 mmol/l is, en wel volgens 2-4-6 regel (zie hieronder)
 4. Dat betekent bij bloedglucose 15-20 mmol/l 4E snelwerkend bijspuiten en:
 5. Bij bloedglucose >20 mmol/mol 6E snelwerkend bijspuiten
 6. Dit alles doen tot de bloedglucose < 15 mmol/l is: maar ook dan nog iedere 2-4 uur controle bloedglucose, tot waarden in een stabiel (bijna) normoglycemisch gebied liggen.
 7. Denk ook bij een ontregeling aan vocht: ieder uur 100-200ml water
N.B. Niet iedere hyperglycemische verhoging van korte duur behoeft aanpak; bij bijv. taart eten en als men nog in de instelfase bezig is: geen 2-4-6 regel!!