vrijdag,
7 augustus 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Rijbewijs en insuline

Insulinetherapie kan voor sommige categorieën patiënten nog wel eens een probleem geven. Op basis van de aantekening van een arts kan een klein rijbewijs worden afgegeven als de patiënt voldoet aan alle onderstaande eisen:
- is vrij van complicaties;
- voelt hypoglycemieën goed aankomen;
- kan goed met hypo´s omgaan;
- en wordt regelmatig gecontroleerd door een diabetesdeskundige
Het rijbewijs kan dan voor maximaal 5 jaar worden afgegeven. Wie een groot rijbewijs gebruikt komt vanwege de Europese richtlijn voor het rijbewijs slechts in uitzonderlijke gevallen hiervoor in aanmerking. Hiervoor moet altijd optimaal aan de bovenstaande voorwaarden worden voldaan, en is keuring door een onafhankelijke internist noodzaak; het rijbewijs wordt voor maximaal 3 jaar afgegeven.

Praktisch geldt het volgende:
1. Er wordt bij de keuring van het rijbewijs een onderscheid gemaakt tussen middelen die wel of geen hypoglycemie kunnen veroorzaken. Bij middelen die geen hypoglycemie kunnen veroorzaken (metformine, acarbose, pioglitazon, DPP-4-remmers, GLP-1-analoog) geldt dat voor alle categorieën (klein rijbewijs =groep 1 en groot rijbewijs =groep 2) personen voor maximaal 5 jaar kunnen worden goedgekeurd. Iedere 10 jaar is het rapport van een oogarts noodzakelijk.
2. Middelen die wel een hypoglycemie kunnen veroorzaken:
a. Voor groep 1 (=klein rijbewijs) geldt dat aan bovengenoemde eisen dient te worden voldaan; de goedkeuring geldt dan voor maximaal 5 jaar en iedere 10 jaar is het rapport van een oogarts noodzakelijk.
b. Voor groep 2 (=groot rijbewijs) zijn de voorwaarden een stuk strenger; naast bovengenoemde eisen geldt nog de volgende:
- Is op de hoogte van risico’s van een hypo
- Heeft het afgelopen jaar geen ernstige hypo doorgemaak
- Doet minstens 2 x per dag aan zelfcontrole
- Doet op relevante momenten in de vrachtauto aan zelfcontrole
Wordt hieraan voldaan dan kan men voor maximaal 3 jaar worden goedgekeurd en is iedere 5 jaar het rapport van een oogarts noodzakelijk.


Voor uitgebreide informatie: zie brochure en invulformulier CBR:
Diabetes mellitus en het rijbewijs
Diabetes mellitus vragenformulier

Overige brochures:
Rijgeschiktheid bij gebruik rijgevaarlijke geneesmiddelen
Geneesmiddelen en rijvaardigheid 2009
Gezondheidsraad: Rijgeschiktheid en diabetes