vrijdag,
7 augustus 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Sporten

Bij inspanning is het meten van bloedglucosewaarden essentieel ter beoordeling van de effecten van inspanning, eten en insulinedosering voordien en nadien. Dit hoort bij sporten ook een onderdeel van de training te zijn. Op deze manier kan er per persoon een beleid op maat voor die specifieke training/inspanning gemaakt worden. Zie de onderstaande tabel voor een leiddraad. Het is hierbij aan te raden trainingen en wedstrijden steeds op dezelfde tijdstippen te houden.

Duur en type inspanning  Glucosewaarde voor inspanning Insuline aanpassing voor inspanning  Extra koolhydraten
 <30 minuten lichte inspanning < 5 mmol/l
>5 mmol/l
halveren
normale dosis
10-15 gram
geen
30-60 minuten matige inspanning <5 mmol/l
5-10 mmol/l
10-15 mmol/l
overslaan
halveren
normale dosis
30-45 gram
15 gram
geen
>1 uur matige inspanning <5 mmol/l
5-10 mmol/l
10-15 mmol/l
overslaan
halveren
halveren
45 gram/uur
30-45 gram/uur
15 gram/uur
Tabel Leiddraad voor het beleid bij inspanning. Ontleend, evenals de adviezen in de bijbehorende tekst, aan een artikel van J.E. Heeg in DiabeteSpecialist juni 2008.

Samenvattend zijn de praktische adviezen voor insulinetherapie bij sportbeoefening zijn de volgende:
  • Frequent bloedglucose prikken;
  • Extra koolhydraten innemen (zie tabel);
  • Insulinedosering aanpassen volgens leidraad (tabel ): bij snel-/kortwerkend of mix insuline < 4uur voor sporten halve dosis; bij sporten > 4uur na snel-/kortwerkend of mix meestal normale dosis;
  • Zonodig de dosering NPH-insuline of langwerkende insuline-analoog de avond ervoor verminderen als de sportieve inspanning ´s morgens vroeg zal plaatsvinden;
  • Liever niet gaan sporten bij een initiële bloedglucose van > 15 mmol/l, in verband met de paradoxale reactie bij een lage insulinespiegel;
  • Zonodig glucagon meegeven met sporter en/of begeleider;
  • Houd er tot slot rekening mee dat er tot 24 uur na het sporten een hypoglycemische reactie kan optreden door de verhoogde insulinegevoeligheid. Waak er dus voor om met een te lage bloedglucose de nacht in te gaan. Dit kan ertoe leiden, dat ook de na de inspanning toe te dienen insulinedoseringen moeten worden aangepast.
  • Spuit bij sporten in lichaamsdeel dat het minst wordt bewogen: bijv. in buik i.p.v. been bij hardlopen.
Wat betreft orale bloedglucoseverlagende medicatie:

Meestal treden er bij gebruik van deze middelen bij inspanning geen problemen op door hypoglykemieën. Bij gebruik van SU-preparaten kunnen hypo’s optreden, maar meestal valt dit echter mee. Indien dit zich toch heeft voorgedaan bij een bepaalde activiteit, dan kan bij de maaltijd voorafgaand aan die inspanning het SU-preparaat voortaan worden overgeslagen. Indien ’s avonds nadien hypo’s optreden, kan de avonddosis SU ook worden overgeslagen.