vrijdag,
7 augustus 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Diabeteszorgplan


Individueel zorgplan diabetes type 2

Diabeteszorg is maatwerk waar bij iedere patiënt opnieuw overwogen moet worden om individueel gestelde behandeldoelen bij te stellen.

Met het individueel zorgplan (een gedrukt boekwerkje) kunt u daadwerkelijk met de patiënt om de tafel zitten. De patiënt krijgt inzicht in de eigen gezondheidssituatie en kan vervolgens erover meebeslissen waar de prioriteiten liggen bij zijn of haar behandeldoelen. Tevens kunnen afspraken met de patiënt worden gemaakt over de eigen inspanningen om deze doelen te bereiken.

Afstemming tussen uw plan en het plan van uw patiënt moet kunnen leiden tot heldere afspraken. Dit plan van aanpak kan worden vastgelegd in dit boekje. Het resultaat van de gezamenlijke afspraken ziet u terug in de meetwaarden bij een volgende afspraak.

Om het zorgplan voor alle patiënten en hulpverleners gratis beschikbaar te stellen heeft stichting Langerhans samengewerkt met Novo Nordisk B.V. Het zorgplan bevat geen reclame-uitingen.

Klik hier voor meer informatie over het individueel zorgplan.
Klik hier om het individueel zorgplan direct gratis te bestellen.