woensdag,
12 augustus 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 
 

De diabeteszorg in de huisartsenpraktijk, waarbij derden betrokken zijn bij de uitvoering is vaak ingewikkeld en complex doordat de uitvoering in meerdere handen plaats vindt. Dit vergroot het risico op miscommunicatie en fouten met als gevolg ontregeling.

Goede diabeteszorg voor mensen met diabetes in verzorgingshuizen of voor mensen die onder verantwoordelijkheid van de thuiszorg vallen vraagt tijd en kennis van alle betrokkenen. De uitvoering wordt in deze situaties vooral gedaan door verzorgenden. In hun opleiding is over het algemeen onvoldoende aandacht besteed aan (de behandeling van) diabetes.

Dit protocol biedt handvatten voor een aantal handelingen door verpleegkundigen en verzorgenden, zowel in het verzorgingshuis als in de thuissituatie.

Klik hier om het protocol te kunnen bekijken
 
Dit protocol is verkrijgbaar op onze symposia voor 5 euro per stuk en te bestellen met een minimale afname van 5 stuks (voor 25 euro).
Voor zorggroepen bieden wij het protocol aan voor een gereduceerd tarief (vanaf 100 stuks). Wilt u in het contactformulier een indicatie van de oplage zetten, zodat wij u een voorstel kunnen toesturen? Stuur een mail naar secretariaat@langerhans.com