woensdag,
12 augustus 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Klaring-, BMI- en Caloriecalculator

De controle van de nierfunctie heeft een centrale plaats in de zorg voor patienten met diabetes. De samenstellers van de standaard en LTA onderbouwen deze keuze. Niet alleen is aangetoond dat hoe slechter de nierfunctie en hoe hoger de albuminurie is, hoe groter het risico op terminaal nierfalen, mortaliteit en cardiovasculaire morbiditeit. Ook is een verminderde nierfunctie van invloed op de keuze voor en dosering van medicatie, en op het verwijsbeleid. Daarom krijgen huisartsen het advies om bij alle patiënten met diabetes mellitus type 2 in ieder geval jaarlijks via bloedonderzoek de creatinineconcentratie, een maatstaf voor de nierfunctie, te laten bepalen. Omdat deze waarde alleen niet voldoende zegt over de nierfunctie wordt aangeraden de creatinineklaring te schatten met behulp van formules.

In onderstaande calculator zijn de klaringen te schatten. In de laatste standaard en LTA is de voorkeur uitgesproken voor het gebruik van de MDRD formule.

Indien u deze formules wilt gebruiken, houd rekening met de tekortkomingen en verzamel zonodig 24-uursurine om tot een berekening van de klaring te komen.
Vergeet niet: Deze formules geven niets meer en niets minder dan SCHATTINGEN!
  

 

Klaring-,BMI- en calorie calculator

 
Klaring BMI Calorieverbruik

 


Download de Klaring-, BMI-calculator en Caloriecalculator, zodat die altijd op uw computer staat en los van het internet gebruikt kan worden.

Om de calculator te downloaden, klik hier. (Let op, dit ZIP bestand is 2,7 Mb)