woensdag,
19 februari 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocol diabeteszorg voor zorgafhankelijke pati├źnten
Datum: 13.11.2018

De diabeteszorg in de huisartsenpraktijk, waarbij derden betrokken zijn bij de uitvoering is vaak ingewikkeld en complex doordat de uitvoering in meerdere handen plaats vindt. Dit vergroot het risico op miscommunicatie en fouten met als gevolg ontregeling.

 

Goede diabeteszorg voor mensen met diabetes in verzorgingshuizen of voor mensen die onder verantwoordelijkheid van de thuiszorg vallen vraagt tijd en kennis van alle betrokkenen. De uitvoering wordt in deze situaties vooral gedaan door verzorgenden. In hun opleiding is over het algemeen onvoldoende aandacht besteed aan (de behandeling van) diabetes.

 

 

Langerhans heeft een protocol ontwikkeld dat handvatten biedt voor een aantal handelingen door verpleegkundigen en verzorgenden, zowel in het verzorgingshuis als in de thuissituatie. Lees hier verder voor meer informatie en download het protocol.