donderdag,
16 juli 2020
 
 
 
 

Achtergrondinformatie

Langerhans had tot begin 2014 een cursus "Insulinetherapie in de Eerste Lijn" bestaande uit 4 modules die op 4 dagen werd gegeven. Deze is inmiddels door duizenden praktijkondersteuners en huisartsen gevolgd. Tot nu toe werd deze cursus gegeven in een Zorggroep of daarbuiten, maar dan gesponsord. Langerhans heeft echter besloten in samenwerking met de DiHag ongesponsord door te gaan. Daarom zijn we ertoe overgegaan na bijna 10 jaar de cursusopzet wat te wijzigen en compacter te maken. Helaas ontkomen we door het wegvallen van de sponsoring niet aan een prijsstijging. In de praktijk komt dit erop neer dat het aantal modules is terug gebracht tot drie, waarvan module 1en 2 zijn te volgen in een middag en avond achter elkaar. Één tot twee maanden later vindt dan module 3 plaats op een avond. Hierdoor is een efficiëntere tijdsinvestering mogelijk en wordt ook de reistijd verminderd.

Omdat POH’s vaak meer tijd willen investeren in educatie, instructie van zelfcontrole en de insulinepen is er voor hen de mogelijkheid kennis en vooral ook ervaring op te doen tijdens een aparte bijeenkomst, de Praktijkcursus Diabetesspreekuur. Zie: www.diabetes2.nl/nl/onderwijs/praktijkcursus_diabetesspreekuur/home.

Doelstelling van de cursus

Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft ben u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

De eindtermen zijn dan ook als volgt geformuleerd:

Kennis:

- Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
- Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
- Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
- Verschillende fasen van insulinetherapie
- Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
- Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
- Profielen van de verschillende insulines
- Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
- Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
- Aanpassen van insulineschema’s
- Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
- Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
- Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
- Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:

- Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
- Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
- Aanpassen insulineschema’s


De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt.
De cursus wordt gegeven door ervaren huisartsen en diabetesverpleegkundigen op verschillende plaatsen in Nederland

Doelgroep: praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners (met een officiële beroepsopleiding aan één van de Hogescholen) en de huisarts.