woensdag,
12 augustus 2020
 
 
 
 
 

Programma

17.30 - 18.00 

 ontvangst en registratie met broodjesbuffet
18.00  aanvang cursus
19.30 - 19.45   koffie-, theepauze
19.45  vervolg cursus
21.30 einde cursus
Onderwerpen die aan bod zullen komen:
  • Stappenplan op grond van HbA1c
  • Achtergronden medicatie
  • De nieuwe stappen in medicamenteuze behandeling (o.a. inzet DPP4-remmers en GLP1-analogen)
  • Individuele behandeldoelen aan de hand van uitgebreide casuïstiek
  • Niet elke diabetes is diabetes type 2
  • Ook minder intensief behandelen mag (soms)
Aan deze cursus kunnen maximaal 35 huisartsen/POHs deelnemen.