zaterdag,
20 oktober 2018
 
 
 
 

Achtergrondinformatie en accreditatie

Veel huisartsen en praktijkondersteuners hechten terecht aan een follow up 1 maal per 1 of 2 jaar nadat de basiscursus insulinetherapie is gevolgd. Daartoe hanteerden wij als Langerhans tot nu toe het begrip Opvolgavonden. Maar omdat sommige cursisten al in een (ver) verleden een Opvolgavond hebben gevolgd, zijn we in 2015 gestart met een Opvolgavond die gedurende één jaar uitgaat van een vast raamwerk, waarop lokaal gevarieerd/aangevuld kan worden. Dit in het kader van de zo gewenste follow up, ook wel aangeduid met het begrip Continue Langerhans Educatie (CLE).

Voor de Opvolgavond 2017 zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

1. Casuïstiek, met name dagcurve problemen, deels mede als opfrisser van de basis
2. Behandeling op oudere leeftijd van diabetes: streefwaarden glucoseregulatie, bloeddruk, lipiden en controle                fundus
3. Behandeling van diabetes in een palliatieve of terminale situatie
4. Beleid bij ernstige obesitas: insuline, GLP-1 analoog of bariatrische chirurgie?
5. Nieuwe ontwikkelingen van het afgelopen jaar
6. Lastige casuïstiek

Daarnaast kan een deel van de inhoud mede door de vraag van de cursist zelf worden bepaald. Deze inspraak geldt in het traject vooraf door het inbrengen van een eigen casus of vraag, maar ook ter plaatse wordt op verzoek van de cursisten ingegaan.

Accreditatie is aangevraagd/verleend door:
KNMG  4 punten
EADV  7 punten
NVvPO  4 punten
V&VN  4 punten
VSR  4 punten