donderdag,
27 juni 2019
 
 
 
 

Programma

Voor de Opvolgavond 2018 zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

1. Casuïstiek, met name dagcurveproblemen
2. Grens tussen de 1e en 2e lijn: een LADA, een MODY, kan dat ook in de 1e lijn, een oncologische patiënt en ook diabetes, een patiënt met corticosteroïden
3. Bariatrische chirurgie en diabetes mellitus
4. Psychiatrie en non-compliance
5. Nieuwe ontwikkelingen: insulines en combinatie insuline-GLP1 analogen
6. Acute diabetes vragen in de praktijk en op de HAP

Daarnaast kan een deel van de inhoud mede door de vraag van de cursist zelf worden bepaald. Deze inspraak geldt in het traject vooraf door het inbrengen van een eigen casus of vraag, maar ook ter plaatse wordt op verzoek van de cursisten ingegaan.