donderdag,
16 juli 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 Handouts powerpointpresentaties

Een patiënt met zeer ernstige COPD, zuurstof en ook nog diabetes.

Prof. Dr. C. Taube

Hartinfarct en óók nog eens diabetes.

Prof. Dr. J.W. Jukema

Een 59 jarige vrouw met mammaca., positieve klieren, chemo en diabetes.

Dr. A.K.L. Reyners

Een beroerte en andere neurologische problemen en diabetes.

Prof. Dr. G.J. Biessels

Vermijdbare dood bij ernstige psychiatrische patiënten

Dr. D. Cohen

Nieuwsflits diabetes. Is de standaard nog up-to-date? A position statement.

Dr. Simon Verhoeven en Dr. Bas Houweling

Een 78 jarige man met nierdialyse en ook nog diabetes. Nierfalen en diabetes. Prof. Dr. H.J.G. Bilo
Een sombere werkloze man van 56 jaar, veel sociale problemen en ook nog eens diabetes. Sociale problematiek en diabetes. R. Rambharose
Een vrouw van 83 jaar verwisselt vaak het soort insuline. Cognitieve stoornis, kwetsbare ouderen en diabetes. Prof. Dr. S.E.J.A. de Rooij
De patiënt houdt zich aan “god noch gebod”. Een handreiking voor compliance problemen. J. Palmen
Vraag het dokter Frits........ Dr. F. Holleman