maandag,
22 april 2019
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting Continue Langerhans Educatie (CLE)


Veel zorggroepen maar zeker ook individuele huisartsen en praktijkondersteuners hechten terecht aan een follow up 1 maal per 1 of 2 jaar nadat de basiscursus insulinetherapie is gevolgd. Daartoe hanteerden wij als Langerhans tot nu toe het begrip Opvolgavonden. Maar omdat sommige cursisten al in een (ver) verleden een Opvolgavond hebben gevolgd, gaan wij voor 2015 starten met een Opvolgavond 2015 die gedurende één jaar uitgaat van een vast raamwerk, waarop lokaal gevarieerd/aangevuld kan worden. Dit in het kader van de zo gewenste follow up, ook wel aangeduid met het begrip Continue Langerhans Educatie (CLE). Tot de CLE behoren ook de cursus over diabetes bij kwetsbare ouderen en in terminale situaties en de HAP cursus.

Voor de Opvolgavond 2015 zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

- Nogmaals een korte opfrisser van kennis uit de Basiscursus
- Nierschade en nierfunctie
- Beoordelen van lastige dagcurves bij insulinegebruik
- Nieuwe ontwikkelingen na het verschijnen van de Standaard
- Diabetes in de palliatieve en terminale fase

Daarnaast kan een deel van de inhoud mede door de vraag van de cursist zelf worden bepaald. Deze inspraak geldt in het traject vooraf door het inbrengen van een eigen casus of vraag, maar ook ter plaatse wordt op verzoek van de cursisten ingegaan.

Naast de moderne opvolgavonden kennen wij in het kader van de CLE ook nog een aantal andere opties:

1. De cursus over kwetsbare ouderen en diabetes in een terminale situatie


Leerdoel:

- Het verschaffen van HA en POH inzicht in de Verenso Richtlijn en het verschil met de NHG Standaard
- Tool geven om om te gaan met diabetes in de eindfase van het leven

De punten die aan de orde komen zijn:

- Wat is de groep kwetsbare bejaarden?
- Wat is de zin van goede glucoseregeling bij deze groep
- Hoe omgaan met de bloeddruk
- Idem lipiden
- Wat te doen met microalbuminurie en funduscontrole bij (kwetsbare) ouderen
- Diabeteszorg in palliatieve en terminale situaties: algemene opmerkingen
- Hoe omgaan met medicatie, insulineschema’s in de laatste fase
- Corticosteroïden in de eindfase

Deze cursus is volledig casus gestuurd.

2. HAP cursus: acute diabetesproblemen op de huisartsenpost

Leerdoel:

- het omgaan met acute problemen op diabetes gebied die op de aan de orde komen.
- adequate adviezen geven over het al of niet aanpassen van een insulinedosering,
- hoe te handelen bij een brakende patiënt met koorts en een niet aanspreekbare patiënt met een hypoglycemie.
- het herkennen van kind of volwassene met een type 1 diabetes mellitus (de novo ontstaan.

Onderwerpen die in deze avondcursus aan bod komen:

- Basiskennis diabetes
- Soorten insulines en de profielen
- Niet herkende DM1 patiënten op de posten!
- Een brakende patiënt met koorts
- Te hoge glucosewaarden
- Bijspuiten met 2-4-6-regel
- Te lage glucosewaarden
- De zieke patiënt
- Verkeerde insuline gespoten
- Teveel of juist veel te weinig gespoten
- Een aantal doseringsadviezen
- Uitleg diabetesspreekuur.nl
- Bespreking eigen casuïstiek!

Tijdens deze zéér interactieve cursus wordt de mogelijkheid geboden om van te voren per e-mail eigen casuïstiek aan te leveren.

N.B. Voorlopig wordt de cursus over kwetsbare ouderen en de HAP-cursus alleen aangeboden aan zorggroepen. Maar bij voldoende belangstelling is deze ook centraal in Nederland aan te bieden.