woensdag,
18 juli 2018
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Ons aanbod ongesponsord diabetesonderwijs 2017 voor zorggroepen:

Startcursus insulinetherapie 3 dagdelen in twee dagen + praktijkopdracht, maximaal 32 deelnemers.
Insulinetherapie is steeds meer gemeengoed aan het worden in de eerste lijn. Dit komt mede door de sterke groei van het aantal patiënten met DM2 én de opkomst van de POH. Insulinetherapie is ook goed uit te voeren in de eerste lijn. Deze cursus is al door meer dan 5000 eerstelijnsprofessionals gevolgd.

Voor nadere info en programma, klik hier.
  Avondcursus van 17.30-21.15 uur, maximaal 32 deelnemers.
Jaarlijkse opfrisser voor leden van uw zorggroep. Deze cursus is gebaseerd op veel voorkomende casuïstiek, waarbij nieuwe trends kritisch aan de orde komen. Inbreng van eigen casuïstiek is mogelijk. Zorg dat de leden van uw zorggroep jaarlijks up-to-date blijven met deze cursus.

Voor nadere info en programma, klik hier.
Avondcursus van 17.30-21.15 uur, maximaal 32 deelnemers.
Verkeerde insuline gespoten, hoe te handelen bij een brakende patiënt met koorts en een niet aanspreekbare patiënt met een hypoglycemie. Dit zijn voorbeelden van vragen over diabetes die veel voorkomen op de huisartsenpost. Deze interactieve cursus bevat veel voorkomende problematiek die tijdens diensten voor komen.

Voor nadere info en programma, klik hier.
Avondcursus van 17.30-21.15 uur, maximaal 32 deelnemers.
Diabetesbehandeling is bij kwetsbare ouderen vaak lastig. Terughoudend zijn zonder de kwaliteit van het leven nadelig te beïnvloeden. Dit geldt ook in een palliatieve en terminale situatie. In deze cursus krijgt u praktische handvatten aan de hand van casuïstiek en gebaseerd op zeer praktische richtlijnen.

Voor nadere info en programma, klik hier.


Voor deze cursussen is aan Langerhans accreditatie verleend door KNMG, EADV, NVvPO, V&VN en VSR.

Het onderwijs word verzorgd door getrainde ervaren docenten van Langerhans.

Uw zorggroep krijgt twee ervaren docenten uit onze vaste docentenpoule. Langerhans zorgt voor syllabi, boeken ("Insulinetherapie in de eerste lijn", "Insulinecasuistiek","Problemen bij Diabetes Mellitus" of "Diabeteszorg aan het einde van het leven" afhankelijk van de cursus) en certificaten. Daarnaast natuurlijk een  avond met een goede (100% onafhankelijke) nascholing. Deze nascholingen worden al jaren met een 8-plus geëvalueerd.
Voor de nascholing hoeft uw zorggroep alleen de locatie, catering en accreditatie te organiseren.

Prijzen*:
- voor de avondcursussen € 2.950,-
- voor de Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn  € 9.895,- 
   deze bestaat uit 3 dagdelen (1e dag, middag + avond, 2e dag, avond).
* Langerhans is voor deze activiteiten vrijgesteld van BTW, dus wordt het ook niet berekend.

Vermelde prijzen zijn zonder presentie- en accreditatieverwerking, welke Langerhans wel voor u kan verzorgen.

Omwille van de kwaliteit en interactiviteit van onze cursussen stellen wij een maximum van 32 deelnemers.
Op verzoek kan hier eventueel van worden afgeweken.

Informatie
Wilt u meer informatie of contact, mail dan naar zorggroepen@langerhans.com