maandag,
17 februari 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

 Acute diabetesproblemen op de huisartsenpost

Vragen over diabetes mellitus, met name insulinetherapie, komen veel voor op de huisartsenpost (HAP). Hoewel in steeds meer praktijken het instellen op en begeleiden van patiënten met insulinetherapie gemeengoed is geworden, heeft niet iedereen die werkt op de HAP, evenveel ervaring met diabetesgerelateerde problemen tijdens de dienst. Toch moeten er adequate adviezen worden gegeven over het al of niet aanpassen van een insulinedosering, hoe te handelen bij een brakende patiënt met koorts en een niet aanspreekbare patiënt met een hypoglycemie. Hoewel zeldzaam, is ook een kind of volwassene met een niet onderkende type 1 diabetes mellitus een grote valkuil.
Op basis van veel voorkomende problematiek heeft Langerhans een cursus speciaal voor de HAP gemaakt.

Onderwerpen die in deze avondcursus (17.30 - 21.15 uur) aan bod komen:

-  Basiskennis diabetes
-  Soorten insulines en de profielen
-  Niet herkende DM1 patiënten op de posten!
-  Een brakende patiënt met koorts
-  Te hoge glucosewaarden
-  Bijspuiten met 2-4-6-regel
-  Te lage glucosewaarden
-  De zieke patiënt
-  Verkeerde insuline gespoten
-  Teveel of juist veel te weinig gespoten
-  Een aantal doseringsadviezen
-  Uitleg diabetesspreekuur.nl
-  Bespreking eigen casuïstiek!

Tijdens deze zėėr interactieve cursus wordt de mogelijkheid geboden om van te voren per e-mail eigen casuïstiek aan te leveren.