donderdag,
24 januari 2019
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 Deze 5e druk is volledig herzien en aangepast aan de laatste richtlijnen op het gebied van diabetes mellitus.
De protocollen in het boek zijn direct afgeleid van de richtlijnen die vandaag de dag binnen de diabeteszorg gelden: de NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type 2 2013, de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement, de LTA Chronische nierschade, de Multidisciplinaire Richtlijn Diabetes van Verenso en de Richtlijnen van de Nederlandse Diabetesfederatie.
Het grote verschil met deze richtlijnen is dat de protocollen in het boek meer op de praktijk gericht en uitgewerkt zijn. Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot hoe ver iemand mag gaan die met het protocol zelfstandig werkt, en wanneer er overlegd moet worden met een arts. De vooral in tekst gestelde richtlijnen zijn hierbij omgezet in korte heldere stukjes tekst en waar mogelijk vooral ook ondersteund met beslisbomen.
Niet alle facetten van de diabeteszorg zijn in richtlijnen beschreven en soms laten richtlijnen ruimte voor interpretatie of worden beslissingen aan de beoordeling van de arts overgelaten. Om wat meer houvast te bieden hebben wij deze facetten vaak verder uitgewerkt en ingevuld dan in de richtlijnen gebeurt. 

Hardcover, 200 pagina's Full Colour, 25 beslisbomen 

Nu verkrijgbaar: Klik hier om het boek direct te bestellen via de webshop van het NHG.

Meer informatie