woensdag,
18 juli 2018
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Geluiden doppleronderzoek bij verdenking perifeer vaatlijden

Met dank aan firma Huntleigh Diagnostics, leverancier van dopplers (www.emedical.nl), voor beschikbaar stellen van de dopplergeluiden.


Doppler: Monophasic waveform = afwijkend



Doppler: Biphasic waveforms = afwijkend



Doppler: Triphasic waveforms = normaal