Langerhans hanteert bij klachten de volgende procedure:

  • Bij klachten over betaling/annulering wordt de klacht getoetst aan de leveringsvoorwaarden.
  • Bij inhoudelijke klachten over de nascholing (niet voldoen aan CGR regels, uitspraken van docenten die tot discussie leiden, onjuiste informatie in het materiaal) zal in eerste instantie door de inhoudelijke coördinator van Langerhans contact worden opgenomen met de klager.
  • Indien er conflictpunten blijven bij het bovenstaande punt, zal een onafhankelijke instantie worden betrokken in de klachtenprocedure; dit is voor CGR technische zaken het CGR en voor de inhoud betreffende zaken een instantie als het NHG. Deze zullen adhoc worden betrokken in de klacht; hun oordeel zal daarbij maatgevend zijn.
  • Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  • Op een ingediende klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd.
  • Bij andere geschillen zoals kwaliteit, locatie, catering, informatie, etc. wijzen beide een onafhankelijke mediator (te betrekken via bureau Extendum BV te Eemnes) aan. De uitslag van zijn / haar oordeel is daarbij bindend.