DiabetesTop 2023

De diabeteszorg verandert en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Daarom organiseert Langerhans op 19 januari en op 30 maart 2023 de DiabetesTop. Een programma met plenaire lezingen en workshops voor praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen op zoek naar...
DiabetesTop

Masterclass Diabetes voor huisartsen

De diabeteszorg verandert continue. Daarom organiseert Langerhans i.s.m. de DiHAG ook dit jaar weer een Masterclass Diabetes speciaal voor huisartsen. In deze Masterclass komen de belangrijkste ontwikkelingen in vogelvlucht voorbij, en zoeken we in de workshops de interactie en...

Basiscursus Diabetes

‘Basiscursus Diabetes voor (wijk) verpleegkundigen, POH’s en overige hulpverleners’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o)

De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg. In een dag wordt...