Masterclass Diabetes voor huisartsen

De diabeteszorg verandert continue. Daarom organiseert Langerhans i.s.m. de DiHAG ook dit jaar weer een Masterclass Diabetes speciaal voor huisartsen. In deze Masterclass komen de belangrijkste ontwikkelingen in vogelvlucht voorbij, en zoeken we in de workshops de interactie en...

Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn

Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te...

De nieuwe NHG-Standaard DM2 2021

De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 zal voor een deel van de patiënten in de eerste lijn drastisch veranderen door een bredere inzet van SGLT2-remmers en GLP1-analogen. Langerhans heeft samen met de auteurs van deze nieuwe Standaard een...

Gemiddelde op basis van 194 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 194 klantbeoordelingen

ONLINE Thema-avond 2022

“Voorkomt een SGLT2-remmer een hartinfarct bij elke diabetespatiënt?” “Moet echt elke diabetespatiënt een statine slikken? “ “En hoe streng ben je met bloeddruk als deze ondanks medicijnen te hoog blijft?” Alle patiënten met diabetes hebben een grotere kans op...

Gemiddelde op basis van 14 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 14 klantbeoordelingen

Thema-avond 2022

“Voorkomt een SGLT2-remmer een hartinfarct bij elke diabetespatiënt?” “Moet echt elke diabetespatiënt een statine slikken? “ “En hoe streng ben je met bloeddruk als deze ondanks medicijnen te hoog blijft?” Alle patiënten met diabetes hebben een grotere kans op...

ONLINE Verdiepingscursus FGM

Ruim twee jaar na introductie van FGM wordt deze manier van bloedglucosemeten steeds meer ingezet in de dagelijkse praktijk van de 1e lijn. Zowel voor de patiënt als de behandelaar heeft dit veel opgeleverd. Recent onderzoek laat zien dat de...

Gemiddelde op basis van 2 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 2 klantbeoordelingen

ONLINE Insulinetherapie voor apothekers

Op maandagavond 3 oktober organiseert Stichting Langerhans in samenwerking met SIR (Institute for Pharmacy Practice and Policy) een online scholing voor apothekers over insulinetherapie. Experts op het gebied diabetes en specifiek insulinetherapie belichten de verschillende relevante onderwerpen vanuit een...

Basiscursus Diabetes

‘Basiscursus Diabetes voor (wijk) verpleegkundigen, POH’s en overige hulpverleners’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 1 en 2

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus nog los in voor module 3! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor...

Gemiddelde op basis van 37 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 37 klantbeoordelingen

ONLINE Startcursus Flash Glucose Monitoring (FGM)

Het meten van het bloedglucose is een belangrijk onderdeel bij de behandeling met insuline. Een aantal patiënten in de eerste lijn staat op een intensieve insulineregime (4 x per dag insuline spuiten, 1 x basaal en 3 x bolus...

Gemiddelde op basis van 22 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 22 klantbeoordelingen

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 3

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus ook in voor module 1&2! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het...

Gemiddelde op basis van 30 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 30 klantbeoordelingen

ONLINE Verdiepingscursus Insulinetherapie

De Verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de Startcursus Insulinetherapie. In de Startcursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start...

Gemiddelde op basis van 49 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 49 klantbeoordelingen

ONLINE NHG-Standaard Chronische nierschade

In casus gestuurd ONLINE onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen. De scholing is...

Gemiddelde op basis van 16 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 16 klantbeoordelingen

ONLINE Acute diabetesvragen voor AIOS en (jonge) huisartsen

Huisartsen geven aan tijdens de opleiding te weinig diabeteservaring op te doen, met name op het gebied van insulinetherapie. Dit komt mede doordat het leeuwendeel van deze zorg verleend wordt door de POH’s, terwijl u als (jonge) huisarts beslissingen...

Gemiddelde op basis van 16 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 16 klantbeoordelingen

Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o)

De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg. In een dag wordt...