Basiscursus Diabetes

Locatie

Zeist, Landgoed Oud Zandbergen, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis Ter Heide

Datum

25-05-2023

Locaties en data

Begintijd

09:00

Eindtijd

16:30

Doelgroep

(wijk)verpleegkundigen en praktijkondersteuners

Accreditatie ID

447098

Basiscursus Diabetes voor (wijk) verpleegkundigen, POH’s en overige hulpverleners’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

In een dag wordt onder andere uitgelegd wat de oorzaak van diabetes mellitus type 2 (DM2) is, hoe de screening en diagnostiek tot stand komt, welke streefwaarden worden gehanteerd. Maar ook wat cholesterol nou feitelijk is, hoe een hartvaatrisico tot stand komt, hoe de nier werkt en wat het verschil is tussen nierfunctie en nierschade. Daarnaast komen voetscreening, orale medicatie en GLP1 analogen aan de orde. Afgesloten wordt met een korte introductie over insulinetherapie. Op deze manier wordt een solide basis verkregen voor de dagelijkse praktijk. Casuïstiek en het behandelen van vragen staat centraal in deze compacte cursus.

Deze basiscursus is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen, (startende) praktijkondersteuners en overige zorgverleners die in de praktijk met diabetes te maken hebben (direct of indirect), en graag op medisch-inhoudelijk vlak willen bijspijkeren. Ervaren behandelaren met een gedegen basiskennis komen in aanmerking voor een van onze andere scholingen op het gebied van diabetes en/of insulinetherapie.

N.B. Voor artsen bieden we een andere Basiscursus Diabetes aan.

8:30 uur  Ontvangst, registratie, koffie/thee
9:00 uur  Inleiding
9:15 uur Pathofysiologie van diabetes mellitus type 2 en hart en vaatziekten
10:00 uur Screening/ diagnostiek van diabetes mellitus en behandeldoelen
10:30 uur Pauze koffie/thee
10:45 uur Leefstijl
11:00 uur Behandeling van laag risicopatiënten
12:30 uur Lunch
13:15 uur CVRM
13:45 uur CNS
14:30 uur Behandeling van hoog risicopatiënten
15:00 uur Pauze koffie/ thee
15:15 uur Voet- en oogscreening
16:00 uur De insulineprofielen
16:30 uur Afsluiting en vragen

Plaats: Dag: Datum: Locatie:
Zeist Donderdag 25-05-2023 Landgoed Oud Zandbergen, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis Ter Heide

Accreditatie is verleend voor 6 punten de volgende verenigingen:

• Kwaliteitsregister V&V

• Verpleegkundig specialisten

• NVvPO

 

N.B. Voor artsen bieden we een andere Basiscursus Diabetes aan.

De kosten zijn 195 euro.

Dit bedrag is inclusief:

• syllabus

• lunch, koffie/ thee

• verwerking van de accreditatie (en op aanvraag een certificaat van deelname)