Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn

Locatie

Zwolle, Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle

Locaties en data

Eerste deel

13-09-2022

15:00-21:15

Tweede deel

25-10-2022

17:30-21:15

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen

Accreditatie ID

ID 374009

Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te behouden). De cursus wordt gegeven in twee delen: module 1 en 2 zijn samengevoegd in een middag/ avondprogramma en module 3 vindt 1-2 maanden later plaats.

Het belangrijkste leerdoel van de Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

De eindtermen zijn dan ook als volgt geformuleerd:

Kennis:

- Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
- Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
- Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
- Verschillende fasen van insulinetherapie
- Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
- Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
- Profielen van de verschillende insulines
- Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
- Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
- Aanpassen van insulineschema’s
- Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
- Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
- Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
- Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:

- Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
- Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
- Aanpassen insulineschema’s

De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt. De cursus wordt gegeven door ervaren huisartsen en diabetesverpleegkundigen.

Module 1&2, 1e dag, Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen

15.00 - 17.45 uur Module 1: pathofysiologie, zelfcontrole, injectietechniek, insulineprofielen
17.45 - 18.30 uur Maaltijd
18.30 - 21.15 uur Module 2: startschema's en aanpassen, koorts, braken, sport, corticosteroïden


Intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk.

Module 3, 2e dag, opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

17.30 - 18.00 uur ontvangst en registratie met warme/koude maaltijd
18.00 - 21.15 uur opfrissen profielen, hoe aanpassen, zelf ingebrachte casuïstiek

Plaats: Dag: Datum: Locatie:
Zwolle Dinsdag 13-09-2022 en 25-10-2022 Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle
Nootdorp Woensdag 05-10-2022 en 09-11-2022 Van der Valk, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp

Accreditatie verleend door:

CvAH 8  punten
NVvPO 8  punten
V&VN 8  punten
VSR 8  punten

Het cursusgeld bedraagt  475 euro.

In dit bedrag zijn inbegrepen:
- 2 bijeenkomsten van 8 uur totaal
- 2 maaltijden, koffie en/of thee
- het boek "Insulinetherapie in de Eerste Lijn"
- syllabus
- begeleiding en afhandeling huiswerk voor module 3