vrijdag,
7 augustus 2020
 
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Beslisbomen voor de huisartsenpost

De dienstenstructuur via huisartsenposten maakt het nodig dat er heldere afspraken gemaakt moeten worden over het bijreguleren van diabetespatiënten met een hyperglycemische en hypoglycemische ontregeling. Een grote huisartsenpost met een adherentiegebied van 300.000 tot 350.000 inwoners heeft al snel te maken met 4000 insulinegebruikende patiënten. Omdat een ontregeling vaak niet binnen een dienst van 8 uur opgelost is, is het verstandig om een protocol te gebruiken.

Met behulp van deze beslisbomen (zie hieronder) met o.a. de ‘2-4-6’-regel is dit mogelijk.
Langerhans heeft dit kaartje o.a. gebaseerd op beslisbomen die ontwikkeld zijn door de Huisartsengroep Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL).

Wilt u dit handig kaartje op zakformaat (6-luikje) gratis te bestellen, klik hier.


Aan dit kaartje hebben meegewerkt:

Prof. Dr. HJG Bilo, internist
Dr. R. Bianchi, internist
Dr. ST Houweling, huisarts
Mw. M. van der Leeden, diabetesverpleegkundige
Drs. J. Palmen, kaderhuisarts
Dr. S Verhoeven, huisarts np

Voorbeeld van het kaartje