Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o)

Locatie

Huis Ter Heide, Landgoed Oud Zandbergen, Amersfoortseweg 18, 3712 BC

Datum

03-10-2024

Locaties en data

Begintijd

09:00

Eindtijd

16:30

Doelgroep

Artsen (i.o)

Accreditatie ID

321474

De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

In een dag wordt onder andere uitgelegd wat de pathofysiologie van diabetes type 2 (DM2) is, hoe de screening, diagnose en streefwaarden tot stand komen. De voor DM2 belangrijke richtlijnen worden besproken als CVRM en chronische nierschade. Ruim aandacht wordt ook besteed aan voetscreening en behandelopties als orale medicatie en GLP1 analogen. Tot slot komt ook het starten met insuline aan de orde. Op deze manier wordt een solide basis verkregen voor de dagelijkse praktijk. Casuïstiek en het behandelen van vragen staat centraal in deze compacte cursus.

Deze basiscursus is bedoeld voor artsen (huisartsen, huisartsen in opleiding, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijke gehandicapten e.a.) die in de praktijk met diabetes te maken hebben (direct of indirect) en graag op medisch-inhoudelijk vlak willen bijspijkeren. Ervaren behandelaren met een gedegen basiskennis komen in aanmerking voor een van onze andere scholingen op het gebied van diabetes en/of insulinetherapie.

N.B. Voor (wijk)verpleegkundigen, (startende) praktijkondersteuners en overige hulpverleners die niet tot de artsen doelgroep behoren, bieden we een andere Basiscursus Diabetes aan.

8:30 uur  Ontvangst, registratie, koffie/thee
9:00 uur  Inleiding
9:15 uur Pathofysiologie van diabetes mellitus type 2 en hart en vaatziekten
10:00 uur Screening/ diagnostiek van diabetes mellitus en behandeldoelen
10:30 uur Pauze koffie/thee
10:45 uur Leefstijl
11:00 uur Behandeling van laag risicopatiënten
12:30 uur Lunch
13:15 uur CVRM
13:45 uur CNS
14:30 uur Behandeling van hoog risicopatiënten
15:00 uur Pauze koffie/ thee
15:15 uur Voet- en oogscreening
16:00 uur De insulineprofielen
16:30 uur Afsluiting en vragen

Plaats: Dag: Datum: Locatie:
Huis Ter Heide Donderdag 03-10-2024 Landgoed Oud Zandbergen, Amersfoortseweg 18, 3712 BC

Accreditatie is verleend  door:

  • CvAH (ABC1) - voor huisartsen: 6 punten

 

N.B. Deze Basiscursus Diabetes is alleen bedoeld voor artsen (i.o.)

De kosten zijn 195 euro.

Dit bedrag is inclusief:

• syllabus

• lunch, koffie/ thee

• verwerking van de accreditatie (en op aanvraag een certificaat van deelname)